اداره تدارکات: از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی جلوگیری کردیم

3dalwa۳ دلو، ۱۳۹۶: مقامات اداره تدارکات ملی خبر داده که این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی در قرار دادها جلوگیری کرده است.

الهام عمر هوتکی، رییس عمومی اداره تدارکات ملی در این مورد گفت: “ما در سه سال گذشته با اقدامات شفاف تدارکاتی توانسته ایم که از میلیون دالر حیف و میل جلوگیری کنیم و این روند ادامه دارد”.

به اساس آمار اداره ملی تدارکات در سال جاری ۳۸ شرکت را به دلیل جعل اسناد و کند کاری شامل فهرست سیاه کرده اند که این رقم در سه سال گذشته به ۱۳۳ شرکت می رسد.

اداره تدارکات ملی تحت نظر مستقیم رییس جمهور غنی فعالیت میکند و قراردادهای بزرگ فراتر از صلاحیت های آمرین اعطای وزارت ها و ادارات توسط این اداره مورد بررسی قرار میگیرند.

به گفته آقای هوتکی فساد نه تنها در قراردادها که ریشه زنجیره ای آن باید در تمام عرصه ها از بین برده شود.

اداره تدارکات ملی هم زمان به ایجاد حکومت وحدت ملی به فرمان رییس جمهور به هدف خدمات بهتر و ایجاد یک سیستم کارا و شفاف در تدارکات به ویژه در بخش قرار داد ها به کار اغاز کرد.

منبع: اریانا نیوز

http://www.zoofirma.ru/