لوی څارنوالی کشور در سال روان خورشیدی 1526 قضیۀ فساد اداری را بررسی کرده است

corruption9دوسیه های بررسی شده از سوی لوی څارنوالی شامل قضایای دزدی، اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، غدر و مسایل دیگر که قوانین افغانستان آن را به عنوان فساد پیش بینی کرده، می باشد.

            1.       مجموع قضایایی که از شروع کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فسادد اداری، به آن رسیده است: 426 (89 قضیه از بخش نظامی، 337 قضیه از بخش ملکی)

از مجموع قضایایی که به این مرکز رسیده...

     §         73 قضیه اجرا شده، 147 قضیه به خاطر عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوط ارسال شده است.

§         41 قضیه تحت پروسۀ کشفی بوده و 135 قضیۀ دیگر زیر کار قرار دارد.

§         از 135 قضیۀ تحت کار، شش تن تحت توقیف و 54 تن شامل 38 تن منسوب نظامی و 16 تن ملکی، ممنوع الخروج شده است.

§         در پیوند به قضایای یاد شده، 118 تن مورد محاکمه قرار گرفته که از میان آنها 101 تن به مجازات نقدی و غیر نقدی محکوم شده و 17 تن دیگر برائت گرفته اند.

§         از اثر این قضایا، بیش از یک میلیارد و شش صد هزار افغانی، نزدیک به چهل و نه میلیون و پنجصد هزار دالر امریکایی و بیش از سه صد هزار کلدار پاکستانی به خزانۀ دولت واریز شده، سه عراده وسایط نقلیه و 317 گرام طلا نیز ضبط شده است.

2.       قضایایی که از سوی څارنوالی مبارزه با فساد اداری ملکی و نظامی در سال مالی 1396 بررسی گردیده است: 1100 (700 قضیۀ مربوط به بخش ملکی، 400 قضیۀ مربوط به بخش نظامی)

از میان قضایای یاد شده...

§         149 قضیه حفظ، 109 قضیه جهت اکمال تحقیق به مراجع کشفی راجع شده و 349 قضیه قرار عدم صلاحیت رسیدگی خورده است.

§         242 قضیه به محکمه فرستاده شده، 177 قضیه فیصلۀ محاکم را دربر داشته و 258 قضیۀ دیگر تحت کار څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری (ملکی و نظامی) قرار دارد.

§         در پیوند به این قضایا، 199 تن مورد محاکمه قرار گرفته اند که از اثر آن بیش از 22 میلیون افغانی و 185 هزار دالر امریکایی جبران خساره و جریمه نقدی به نفع دولت فیصله شده است.

منبع : کمیته نظارت و ارزیابی

 

 

http://www.zoofirma.ru/