يافته هاى پژواک: يک مکتب دولتى در شهرکابل به دولت فروخته مى شود

21hamal کابل (پژواک، ٢١حمل ۱۳۹۷): آژانس خبری پژواک دریافته است که شخصی با جعل اسناد، زمين يک مکتب دولتى در کابل را به نام خود ثبت   کرده و در تبانی با یک بانک خصوصی، ۶/۲ میلیون دالر از این بانک قرضه گرفته است.

لیسه دولتی ستاره، در ساحه شش درک مربوط ناحیه نهم شهر کابل قرار دارد. این ساحه که به ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع نزدیک است، جزو مناطق مرکزی شهر به شمار می رود و املاک آن با قیمت زیاد خرید و فروش می شود.

ادعای جعل اسناد ملکیت لیسه ستاره

صفیه حیات مدیر لیسه ستاره، به آژانس خبری پژواک گفت که شخصی با جعل اسناد، ملکیت مکتب شامل زمین و ساختمان آن را به نام خود ثبت کرده و سپس از یک بانک خصوصی، صدها هزار دالر قرضه گرفته است.

وی گفت: "زمين مکتب ستاره که در تضمين قرضه بانکى گذاشته شده، مربوط به وزارت معارف است و اين زمين، چندين دهه قبل از سوی سید شرف الدين، لوی څارنوال اسبق کشور، وقف مکتب شده بود."

به گفته مدیر لیسه ستاره، این مکتب در سال ۱۳۲۶ در ساحه باغ علی مردان کابل تاسيس و در سال ۱۳۵۷ به ملکیت وقف شده در ساحه شش درک انتقال يافت و از حدود ۴۰ سال بدينسو، در این ساحه فعال بوده است.

اما خانم حیات، از تلاش ها برای "غصب" زمین مکتب خبر داد و گفت: "شخصی به نام حاجی محمد رفیع اسناد جعلی ساخته و گفته است که زمین و ساختمان مکتب را از ورثه سید شرف الدین خریده است و با این فریبکاری، توانسته است در تبانی با بانک تجارتی افغانستان، دومیلیون و ۶۰۰ هزار دالر از این بانک قرضه بگیرد."

وزارت معارف نیز مدعی است که زمین مذکور، وقف بوده است و افرادی به گفته این وزارت، تلاش می کنند آن را غصب کنند.

کبیر حق مل، رئیس نشرات و ارتباطات وزارت معارف نیز ضمن تاييد گفته های خانم حیات، گفت: "بانک قرضه دهنده هنگام دادن قرضه، جايداد(مکتب) را از نزديک مشاهده نکرده و بدون در جريان گذاشتن وزارت معارف، اقدام به دادن قرضه کرده است."

وی افزود: "ما اسناد و شواهد کافی در مورد ملکیت لیسه ستاره از جمله سجل ملکیت لیسه، اسناد صفایی و بل های برق را که به نام مکتب است، در اختیار داریم؛ حتی وزارت معارف در دو مرحله بخاطر بازسازی ساختمان این لیسه، بیش از ۵۰۰ هزار دالر مصرف کرده است."

احمد ضمیر گوارا، رئیس معارف شهرکابل و فضل احمد حیدری آمر تعلیمات عمومی وزارت معارف نیز به پژواک گفتند که ملکیت مذکور با ساختمان آن وقف معارف شده است و دعوای ملکیت آن، انگیزه سوء استفاده جویی دارد.

ساختمان مذکور که به شکل رهایشی ساخته شده، فرسوده است وتا اکنون چند بار بازسازی شده است. ظهور یکتن از استادان مکتب ستاره گفت: "زمین با تعمیر دو منزله اش که دارای ۱۰ اتاق است وقف مکتب شده بود اما با گذشت زمان سقف های تعمیر کاملاً از بین رفت و در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ وزارت معارف چند اتاق دیگر در اطراف آن ساخت."

نظر باشندگان محل

محمد اعظم صافی يکتن از باشندگان محل به پژواک گفت: "اولاد من از همين مکتب فارغ شده و همه همسايه های ما در اين مکتب درس می خوانند؛ اما کسی که ادعای ملکیت آن را می کند، اسنادش جعلی است؛ چون این زمین وقف است و هیچ کسی نمی تواند بر آن ادعا کند."

وی گفت: "ما از وزارت معارف و رهبری حکومت می خواهيم که جلو غاصبان را بگيرد و اجازه ندهد که زمين مکتب را غصب کنند."

محبوب احمدی منشی شورای محل شش درک به پژواک گفت: "همه مردم محل حاضر هستند تصدیق کنند که زمین مکتب، وقف است و ما اجازه نمی دهیم کسی آن را غصب کند و به فروش برساند."

ببرک صافی رئيس وکلای گذر ناحيه نهم شاروالی، همچنان گفت که قیمت بالای زمین های این ساحه، سبب شده است که کسانی بخواهند زمین لیسه را غصب کنند.

به گفته وی، هر بسوه زمین اطراف لیسه ستاره، بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دالر به فروش می رسد.

صافی افزود: "به نظر من به دلیل سهل انگاری وزارت معارف، زمین این مکتب جنجالی شده است. فاصله بین مکتب و ارگ ریاست جمهوری، حدود یک هزار متر است؛ اما در همسایگی ارگ چور و چپاول جریان دارد و حکومت تا اکنون نتوانسته است مانع آن شود."

رئیس وکلای گذر ناحیه نهم شاروالی، هشدار داد چنانچه این مشکل حل نشود، مردم محل به اعتراض های مدنی دست خواهند زد تا صدای خود را به گوش همه برسانند.

نظر مدعی خرید زمین

حاجی محمد رفيع مدعی ملکیت زمین لیسه ستاره می گوید که از سوی حاجی غیاث الدین شریک خود نیز وکالت گرفته است؛ تا دعوای حقوقی شان را در مورد زمین مذکور پیش ببرد.

وی گفت: "زمین مذکور را که دوجريب ( ٤٠ بسوه / هر بسوه ۱۰۰متر مربع) است، از وکيل ورثه سید نصرالدین(پدر سید شرف الدین) که مالک اصلی جايداد است، در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸٦ خريداری کرده ایم."

حاجی محمد رفیع افزود: "از سال ۱۳۸۴ به این سو بخاطر در اختیار گرفتن ملکیت زمین، با وزارت معارف جنجال داریم. معارف در آن زمان از ما دو ماه وقت خواست تا زمین را به ما تسلیم کند و ما یک سال وقت دادیم و حتی کرایه هم نگرفتیم؛ اما یک سال بعد که خواستیم زمین را تسلیم بگیريم حاضر نشدند و گفتند که زمین از سوی پسر سید نصرالدین(سید شرف الدین) وقف مکتب شده است."

دریافت صدها هزار دالر قرضه از بانک به نام زمینی که ملکیت آن ثابت نشده است

درحالیکه شخص مدعی ملکیت زمین مکتب، تا اکنون نتوانسته ادعای خود را ثابت کند، توانسته است با تضمین سندی که گفته می شود سند ملکیت زمین مذکور است، صدها هزار دالر از بانک تجارتی افغانستان قرضه بگیرد.

حاجی محمد رفیع تاييد کرد که به نام زمین مذکور، از بانک تجارتی افغانستان قرضه هنگفت گرفته شده است.

وی گفت: "جاوید اندیش مالک بانک تجارتی افغانستان، حاجی احمد شاه، وکیل مرا که در آن بانک کار می کرد، فریب داده و با تضمین سند زمین مذکور به نام شرکت تجارتی حمزه کاکاخیل، دو میلیون و ۶۰۰ هزار دالر از بانک قرضه گرفته است."

حاجی احمد شاه (رکاء) رئیس شرکت حمزه کاکاخیل، با تاييد گفته های حاجی محمد رفیع گفت: "من کارمند جاوید اندیش بودم، اندیش از من خواست که مبلغ ۱۰۶ میلیون افغانی(معادل دو میلیون و ۶۰۰ هزار دالر) به نام شرکتم، برایش قرضه بگیرم؛ اما زمانی که پول را گرفت، دیگر حاضر به پرداخت آن نشد."

حاجی محمد رفیع، در عین حال مدعی شد که از وزارتهاى حج اوقاف ومعارف اسنادی به دست دارد که در آن، این دو وزارت گفته اند اسنادی مبنی بر وقف بودن این زمین در اختیار ندارند؛ ادعایی که از سوی هر دو وزارت رد شده است.

پژواک تلاش کرد نظر حاجی غیاث الدین، "شریک" حاجی محمد رفیع را در مورد این قضیه داشته باشد؛ اما گفته می شود که نامبرده در خارج از کشور است و امکان صحبت با او فراهم نشد.

رد ادعای حاجی محمد رفیع و کیل او از رئیس بانک تجارتی افغانستان

جاويد انديش رئیس بانک تجارتی افغانستان، با رد اظهارات حاجی محمد رفيع به پژواک گفت: "حاجی محمد رفیع، نه تنها با بانک تجارتی افغانستان بازی می کند، بلکه با بانک های دیگر نیز این کار را انجام داده است و مشکلاتش در بانک های مختلف تا هنوز حل نشده است."

وی افزود: "حاجی محمد رفيع، یکی از سهام داران اصلی بانک تجارتی افغانستان می باشد؛ اما سهامش به نام برادرانش ثبت شده است و این شخص فریبکار، زمانی که رئیس بانک بود، قرضه را با صلاحیت خودش گرفته است؛ او در این کارها بسیار مهارت دارد."

اندیش افزود: "بحث مهم اينجاست که نامبرده برای يک زمين که حدود۴۰ سال قبل وقف مکتب شده بود، قباله جعلی درست کرده و توسط آن ۲۶ لک دالر از بانک پول گرفته است و وقتی که بانک می خواسته است زمین را ببیند، گفته است که در آنجا مهمانخانه خارجی ها است و اجازۀ ورود به آن و عکس برداری داده نمی شود."

جاوید اندیش افزود: "در حال حاضر ۵۳ درصد سهم بانک، از من است و متباقی از سیدمحمدشاه، و حاجی محمد رفیع است که به نام برادرانش(آرین عظیمی و محمد سلیم عظیمی) ثبت کرده است."

نجیب الله امیری رئیس اجرایی اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان، تاييد کرد که حاجی محمد رفیع، در ابتدا که این بانک به یک نام دیگر فعالیت می کرد، سهم دار اصلی آن بود.

اما زمانی که از امیری در مورد سهام رئیس قبلی و فعلی بانک پرسیده شد تا ادعای دو طرف ارزیابی شود، گفت که نمی تواند در این زمینه معلومات بیشتری ارایه کند.

اتحادیه حقوقدانان و غیرقانونی خواندن استفاده از سند ملکیت دعوایی

عين الدين بهادری رئيس اجرايی اتحاديه حقوقدانان افغانستان گفت که هيچ گاه ملکيت دعوايی، نمی تواند به عنوان تضمين بانکی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی در پاسخ به نگرانی مطرح شده از سوی مدیر لیسه ستاره و برخی از باشندگان محل که احتمال دارد بانک در صورت پرداخت نشدن قرضه، زمین مکتب را به فروش برساند، گفت: " این کار امکان ندارد؛ یعنی تا زمانی که تمام مراحل قانونی محاکم ثلاثه در مورد تثبيت مالکیت زمین صورت نگیرد، هیچ کسی از جمله دولت، حق ندارد و نمی تواند اقدام به فروش اینگونه زمین ها بکند."

رد اظهارات مدعی از سوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف

یک منبع در وزارت ارشاد، حج و اوقاف به پژواک گفت: "معلوم می شود که شخص مدعی در ریاست حج و اوقاف نیز نفوذ کرده و از آن، سند گرفته است که زمین وقف نیست و در این سند، مسئول ریاست حج و اوقاف سابق مشخص نکرده که نظر به اسناد و کتاب های کدام سال ها، زمین به نام مکتب ستاره وقف نشده است."

نظر وزارت عدلیه به عنوان وکیل قضیه

امان رياضت سخنگوی وزارت عدليه، به پژواک گفت که طبق گفته های وزارت معارف، زمین مذکور به نام سید نصرالدین(پدر سید شرف الدین) ثبت است و سید شرف الدین، آن را وقف لیسه ستاره کرده است.

وی گفت: "اما اکنون دو شخص به نام های حاجی غياث الدین و حاجی محمد رفيع اسناد ارائه کرده و ادعا دارند که ملکيت مکتب را از وکیل ورثه سيد نصرالدين خريداری کرده اند."

سخنگوی وزارت عدلیه افزود: "قضیه اکنون در محکمۀ استیناف تحت بررسی است و به زودی نتیجۀ آن مشخص می شود."

ریاضت خاطر نشان کرد که وزارت عدلیه، از وزارت معارف خواسته است تا اسناد بیشتر در مورد زمین این مکتب را به وزارت عدلیه بسپارد تا این وزارت بتواند به عنوان وکیل قضیه از آن دفاع کند.

کبيرحقمل رئیس نشرات و ارتباطات وزارت معارف، در پاسخ به درخواست وزارت عدلیه گفت: "به ریاست عمومی قضایای دولت، در تاریخ ۲۰ حوت ۱۳۹۶ مکتوب دادیم که از سال ۱۳۵۸ تا به حال این زمین در ملکیت وزارت معارف بوده و است."

به گفته حق مل، پس از حریق اسناد ملکیت های وزارت معارف در منطقه سینما پامیر کابل در جریان سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲، افراد فرصت طلب تلاش کرده اند که برخی ملکیت های معارف از جمله زمین ليسه ستاره را غصب کنند.

رئیس نشرات و ارتباطات وزارت معارف، با اشاره به سندی که مدعی می گوید از ریاست تعمیرات وزارت معارف در مورد وقف نبودن زمین این مکتب به دست آورده است، گفت: "این سند جعلی نیست، در آن نوشته شده که اسناد ملکیت در رابطه به وقف بودن تعمیر لیسه ستاره واقع شش درک شهرکابل، نزد این ریاست موجود نمی باشد و متن آن به این معنا نیست که در تمام معارف در مورد آن سندی نیست، بلکه ما در آرشیف معارف، کتابچه صفایی، بل برق و نقشۀ مکتب را در اختیار داریم."

حاجی محمد رفیع مدعی ملکیت زمین گفته است که محکمه ابتدایی حوزه دوم کابل، اسناد شان را تاييد کرده و به نفع آنان(مدعیان) رای داده است؛ اما حق مل می گوید که وزارت معارف به هیچ وجه اجازه غصب زمین این مکتب را نخواهد داد و مصمم است با تمام توان، از حقوق خود در این زمینه در محکمه دفاع کند.

پژواک تلاش کرد تاچگونگى پيشرفت اين قضيه را ازمسئولان محکمه استيناف بپرسد؛ اما آنان حاضر به پاسخدهى دراين مورد نشدند.

منبع: پژواک

http://www.zoofirma.ru/