استقبال شورای عالی حاکمیت قانون از یافته‌های کمیتهٔ نظارت و ارزیابی

22sawer ۲۲ ثور، ۱۳۹۷: در جلسهٔ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری که به روز دوشنبه در ارگ برگزار شد، گزارش پیشرفت   پلان‌های مبارزه با فساد اداری وزارت‌‌ها از سوی داکتر یما ترابی مسؤول دارالانشای ویژهٔ این شورا پیشکش گردید.


باری سلام کمیشنر کمیتهٔ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ضمن استقبال از نشر این گزارش بیان داشت که کمیتهٔ نظارت و ارزیابی پلان‌های مبارزه با فساد اداری ۱۰ وزارت‌‌خانه را تا کنون بررسی کرده است. به اساس گفته‌های آقای سلام، پلان‌های مبارزه با فساد اداری وزارت‌خانه‌ها در کل قابل ستایش بوده اما نقدهای نیز بر آن‌ها وارد است.

نخست این‌که این پلان‌ها بر مبنای آسیب‌شناسی زمینه‌‌های فساد و ارزیابی خطرات (Risk Assessment)‌ تهیه نشده اند. دوم، هنگام تهیهٔ این پلان‌ها، با کارمندان رده‌های پایین وزارت‌‌خانه‌ها مشوره‌های لازم صورت نگرفته و در بسا موارد کارکنان وزارتخانه‌ها از موجودیت و تطبیق این برنامه‌ها اظهار بی‌خبری کرده اند. افزون بر این، پلان‌های مبارزه با فساد حاوی فعالیت‌هایی بوده که قبلاً انجام گردیده اند.

در پیوند به یافته‌های کمیتهٔ نظارت و ارزیابی، جلالتمآب رییس جمهوری بیان داشتند که ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری یک سند زنده بوده و با مرور زمان مطابق به یافته‌های جدید قابل بازنگری می‌باشند. با درنظرداشت یافته‌های کمیتۀ نظارت و ارزیابی، آقای اشرف غنی عنوانی وزارت‌ها هدایت دادند تا هنگام تهیه و بازنگری پلان‌های مبارزه با فساد، آسیب‌ها و خطرات داخلی و بیرونی به صورت دقیق بررسی گردند و وزارت‌خانه‌ها نه تنها با کارمندان خود بل با مخاطبان‌شان خارج از تشکیلات وزارت‌ها از جمله با جامعهٔ مدنی نیز باید مشوره نمایند.

رییس‌جمهور همچنان تأکید کرد که کارهای انجام‌شده می‌تواند منحیث مقدمه درج پلان‌ها شوند نه این‌که به عنوان کارهای آینده در پلان‌های کاری بازتاب یابند.

http://www.zoofirma.ru/