استقبال ملل متحد از "تجدید تلاش ها" در اجندای اصلاحی افغانستان در برابر فساد

UNAMA کابل، ۱۵ می ۲۰۱۸ - گزارش تازه ملل متحد که امروز نشر گردید دریافته است که تهیه استراتیژی جدید بر علیه فساد و تطبیق چندین ابتکار   در یک برنامه گسترده مبارزه با فساد نشان دهنده تعهد افغانستان به مبارزه با فساد می باشد.

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "ملل متحد به حمایت قاطع خود از تجدید تلاش های افغانستان برای مبارزه با فساد ادامه می دهد." وی افزود: "ملل متحد به ویژه از اصلاحات جدیدی که در مدت کوتاهی توسط کمیسیون خدمات ملکی به میان آمده و همچنان افزایش فعالیت های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در تعقیب و صدور حکم در قضایای پیچیده فساد، ترغیب شده است."

دومین گزارش یوناما در مورد مبارزه با فساد تحت عنوان "مبارزه افغانستان علیه فساد: از استراتیژی ها تا تطبیق"، همکاری که توسط جامعه مدنی و نهادهای مستقل همراه با تمام سه قوه حکومت- اجرائیه، مقننه و قضائیه صورت گرفته است را تحلیل می کند.
این گزارش نیاز به تسریع اصلاحات عدلی به هدف بهبود زندگی همه افغان ها را شناسایی می کند. گزارش استراتیژی تازه مبارزه با فساد افغانستان را به عنوان ابزاری قوی می شناسد اما یادآور می شود که استراتیژی کوتاه مدت، تاثیر محدود خواهد داشت.

یاماموتو که رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز می باشد گفت: "این موضوع کاملا روشن گردیده است که تمام نهادهای افغان همراه با تمام بخش های جامعه، حال باید در امر مبارزه با فساد برای بازسازی یکپارچگی، حسابدهی و شفافیت در کشور با اجندای بلند مدت، سهیم شوند."

این گزارش که مسئولین افغان در تهیه آن با در اختیار گذاشتن آمار و ارقام و نظریات، فعالانه سهیم بودند در مورد اینکه چگونه کشور مقررات کنوانسیون ملل متحد بر علیه فساد در مورد جرم نگاری تخلفات مربوط به فساد را رعایت نموده است، جزئیات ارائه می دهد.

این گزارش چندین سفارش ارائه می دهد که نشان می دهد که تلاش های جاری دولت بر علیه فساد بر زندگی بیشتر افغان ها هنوز هم باید تاثیرگذار باشد و نتیجه گیری می کند که با وجود بسیاری از اصلاحات حقوقی و پالیسی که صورت گرفته است، فساد هنوز به عنوان مانع اساسی بر راه صلح و رفاه دراز مدت افغانستان باقی مانده است.

نماینده ملل متحد گفت: "در حالی که افغانستان پیشرفت های قابل ملاحظه و توجه در مبارزه با فساد داشته است، هنوز هم کارهایی برای تکمیل تهیه استراتیژی تازه اصلاحات و قوانینی برای آوردن فواید محسوس برای افغان هایی که از اثرات فساد اسیب می بینند، باید صورت پذیرد." وی افزود: "ما مطمئن هستیم که سفارشات ما به خوبی مورد پذیرش قرار می گیرد و به افغانستان در پیشبرد اجندای اصلاح مبارزه با فسادش کمک خواهد کرد."

گزارش مکمل را اینجا بیابید: https://unama.unmissions.org/corruption

منبع: یوناما 

http://www.zoofirma.ru/