شش تن به اتهام پولشویی، به 3 تا 9 سال حبس تنفیذی محکوم شدند

6 sentenced to jail۵ جدی، ۱۳۹۷: محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، شش تن به شمول قوماندان پیشین پولیس سرحدی میدان هوایی قندهار را به اتهام پولشویی، به 3 تا 9 سال حبس تنفیذی محکوم کرد.
محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، دیروز (سه شنبه، 4 جدی) این افراد را به گونۀ علنى محاکمه کرد.


به گزارش پژواک، در ابتدا محمد حامد یعقوبی سارنوال قضیه، صورت دعوا را ارائه کرد و گفت که سمونوال عبیدالله قوماندان پیشین پولیس سرحدی میدان هوایی قندهار، با سه تن از زیر دستانش هر یک محمد قسیم، روح الله و فیض علی قصد داشتند تا ٦٠ هزار دالر امريکايى و حدود پنج و نيم ميليون ريال سعودى محمد عیسی و نورالله را به گونه غيرقانونى از تلاشی ها عبور داده و در سالون انتظار ميدان هوايى قندهار به محمد عيسى تسلیم کند.
او گفت که محمد عیسی بالفعل در سالون انتظار با مبلغ یادشده از سوی پولیس شناسایی و بازداشت شده است.
وى افزود که محمد عیسی قصد داشت اين پول را به شکل غیر قانونی به عربستان سعودی انتقال دهد، که به اساس قانون افغانستان يک تن نمى تواند بيشتر از ٢٠ هزار دالر را بدون اسناد به گونه نقد با خود به خارج از کشور انتقال دهد.
اما وکلای مدافع عبیدالله، محمد قسیم، روح الله و فیض علی اتهام وارد شده بر موکلین شان را بی بنیاد و توطئه علیه آنها خواندند؛ اما گفتند که عبيدالله قوماندان پيشين پوليس سرحدى ميدان هوايى، محمد عیسی را بازداشت و تسلیم پولیس جرایم سنگین نموده است.
محمد بها وکيل مدافع عبيدالله گفت که این توطئه از سوی قوماندان اسبق قندهار جنرال عبدالرازق به دليلى ساخته شد که چرا محمدعيسى از سوى عبيدالله بازداشت شده است.
قیس قدس وکیل مدافع محمدقسیم، روح الله و فیض علی مدعی شد که موکلین وى، به مدت ۱۹۹ روز در زندان شخصی جنرال عبدالرازق قوماندان اسبق امنيه قندهار زندانى بودند و در این مدت شکنجه جسمی و روحی شده اند.
وی ضمن بی گناه خواندن موکلین خود، از هئیت قضایی خواست تا کسانی را که باعث آزار واذیت جسمی و شکنجه موکلين شان شده اند، بازداشت و به پنجۀ قانون بسپارند.
محمد عیسی پذيرفت که مى خواست پول را به هدف فرار از ماليه، به عربستان سعودى انتقال دهد؛ اما مدعى شد که مجموع پول ۳۵۰ هزار دالر امریکایی و شش میلیون و ۷۶ هزار ریال سعودی بود.
او ادعا کرد که رهبری قوماندانی امنیه قندهار، معادل ٦٠٠ هزار دالر پول او را دزدی کرده است.
او گفت که تاجر است و نورالله شريک او مى باشد. وى گفت که چندین دکان زرگری دارد و پول را به قصد پولشويى نه، بلکه به هدف خريدارى طلا به عربستان سعودى انتقال مى داد.
شیرآقا منیب رئیس محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گفت که هيئت قضايى؛ سمونوال عبیدالله، محمد قسیم، روح الله و فیض علی هر کدام را به اتهام پولشویی به سه سال حبس تنفيذی و پنجاه هزار افغانی جزای نقدی محکوم نمود.
موصوف افزود که محمد عیسی به اتهام پولشویی و قاچاق پول، به چهار سال حبس تنفيذی و یکصد هزار افغانی جریمه نقدی و همچنان نورالله به اتهام پولشویی و تزویر اسناد به ۹ سال حبس تنفيذی و پرداخت یکصد هزار افغانى جزاى نقدی محکوم شد.
همچنان موصوف گفت که ٦٠ هزار دالر امريکايى و حدود پنج و نيم ميليون ريال سعودى محمد عیسی و نورالله مصادره شده است.
به گفته رئیس محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری؛ این احکام قطعی نیست و در صورتی که متهمان اعتراض داشته باشند، می‌توانند استيناف خواهى کنند.
اما عبیدالله این حکم را ناعادلانه خواند و گفت که وی به دليل صداقت خود و پایبند بودنش به قانون، قربانی یک دسیسه شده است. وی خاطرنشان کرد که این حکم را نمی پذیرد و در محکمۀ استيناف براى اعادۀ حق خود و رد این حکم اقدام خواهد کرد.

منبع: روزنامۀ افغانستان ما

http://www.zoofirma.ru/