اخبار مبارزه با فساد اداری
  • Register

تأکید فرمانده نیروهای پشتیبانی قاطع در غرب بر مبارزه با فساد

October 14۲۱ میزان ۱۳۹۶: فرمانده نیروهای پشتیبانی قاطع در حوزه غرب، فساد اداری را از چالش‎های بزرگ حکومت افغانستان می داند و می گوید که جامعۀ جهانی افغانستان را در مبارزه با این پدیدیه تنها نخواهد گذاشت.
نخستین سمپوزیم مبارزه با فساد اداری از سوی فرماندهی نیروهای پشتیبانی قاطع امروز (جمعه، ۲۱ میزان) در ولایت هرات، برگزارشد.


در مراسم که به همین مناسبت در این ولایت برگزار شده بود، مسیمو بیاجینی، فرمانده نیروهای پشتیبانی قاطع در حوزۀ غرب، تأکید کرد که جامعۀ جهانی در کارمبارزه بافساد در کنار حکومت افغانستان خواهد بود و از تجربه های شان در این روند در افغانستان کار خواهد گرفت.
وی افزود: «افغانستان برای از میان برداشتن فساد اداری راۀ درازی در پیش دارد، اما جامعۀ جهانی به ویژه فرماندهی نیروهای پشتیبانی قاطع در این روند، افغانستان را پشتیبانی خواهد کرد تا حکومت داری خوب در افغانستان نهادینه شود.»
درهمین حال، محمد آصف رحیمی، والی هرات فساد اداری را همچون هراس افگنی یک تهدید بزرگ در برابر مردم افغانستان می‏داند.
آقای رحیمی اظهار داشت: «شکی نیست که نیروهای حمایت قاطع درکار مبارزه با هراس افگنی نیروهای ما را پشتیبانی می کنند و ما نیاز داریم تا راه های مبارزه با فساد اداری را نیز بیاموزیم، زیرا مبارزه با فساد دشوار تر است از مبارزه با هراس افگنی.»
دراین سپوزیم، مسؤولان نهادهای عدلی و قضای هرات نیز حضور داشتند. شماری از مسؤولان نهادهای عدلی و قضای ایتالیا نیز از آن کشور با ارتباط تصویری، تجربه های شان را در مبارزه با فساد، باافغان‏ها شریک ساختند.
عبدالحق احمدی، رییس سارنوالی استیناف هرات گفت: «عمل کرد نهادهای امنیتی وهماهنگی آنان با نهادهای عدلی است که ما را برای تأمین عدالت وعملی نمودن قانونیت کمک خواهند کرد.»
از سویی هم، شماری از آگاهان، از همکاری جامعۀ جهانی در مبارزه بافساد در افغانستان، استقبال می کنند.
ماریا بشیر، حقوق دان اظهار داشت: «مردم ما به این خوش بین اند که با یک برنامه درست و با درک و به کارگیری از تجربه های تلخ گذشته بتوانیم بسوی افغانستان سالم به پیش برویم.»
برگزار کننده گان این سمپوزیم، تأکید می ورزند که پس از این تلاش خواهند کرد برنامه های مشترکی را بگوۀه پیهم برای جستجو راهکارهای مبارزه با فساد با مسؤولان نهادهای عدلی و قضای هرات، عملی کنند.

منبع: طلوع نیوز

S5 Box