میک در مطبوعات
  • Register

۷۵ درصد از فارغان دارالمعلین‎ها بدلیل فساد نمی‎‏توانند معلم شوند

october 26۴ عقرب ۱۳۹۶: در گزارش تازۀ کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد آمده است که چالش ها در وزارت معارف به حدی بزرگ و گسترده استند که در اوضاع کنونی غیر قابل مدیریت استند.

یک گزارش کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نشان می دهد که فساد به صورت بسیار گسترده در وزارت معارف وجود دارد و نیز چالش‎ها در این وزارت غیرقابل مدیریت استند.

رئیس جمهور غنی: ارادۀ سیاسی برای اصلاحات و مبارزه با فساد وجود دارد

october 25۰۳ عقرب ۱۳۹۶:جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز به ریاست محمد‌ اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

در این جلسه که به هدف استماع گزارش میک یا کمیته نظارت و ارزیابی برگزار شده بود، مسئولین کمیتۀ مذکور گزارش شانرا راجع به کارکردهای وزارت معارف ارائه کردند.

جلسه با کمیته نظارت و ارزیابی دایر گردید

oct23۲۶ میزان ۱۳۹۶: امروز چهارشنبه شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با کمیته مشترک نظارت و ارزیابی (MEC) تدویر جلسه نمود.

رییس اجراییه با اعضای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی دیدار نمود

october 20

۱ عقرب ۱۳۹۶: محترم دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با اعضای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در دفترکارش در قصر سپیدار دیدار نمود.

در این نشست اعضای کمیته یافته‌ها و پیشنهادات خویش را در گزارش این نهاد در باره آسیب پذیری وزارت معارف در برابر فساد به رییس اجراییه ارایه کردند.

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

sep24 1۲۲ - سنبله - ۱۳۹۶ : جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

S5 Box