میک در مطبوعات
  • Register

لوی څارنوالی کشور تنها به دو سفارش از ۵۱ سفارش رسیدگی کامل کرده است

12 march۱۹ حوت ۱۳۹۶:کمیته‌ی ‌مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) در ماه سرطان امسال گزارشی پیرامون ارزیابی آسیب‌ شناسی فساد اداری در اداره‌ی لوی څارنوالی افغانستان که حاوی ۵۱ سفارش به‌ منظور بهبود میزان شفافیت در این اداره بود، ارایه کرد.

دیدار اعضای کمیتۀ نظارت و ارزیابی با رئیس اجرائیه ج.ا.ا

14dalwaشنبه ۱۴ دلو، ۱۳۹۶: کمیتهٔ مستقل نظارت و ارزیابیِ مبارزه با فساد اداری، نتایج برنامه‌ها و دستاوردهایش را در چند ماه اخیر، با رییس اجراییه کشور شریک نمود.

نتیجه‌ی تحقیق؛ کارمندان برشنا براساس گمان مقدار مصرف برق را تعیین می‌کنند

20qawsیک شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶: نتیجه‌ی یک گزارش تحقیقی کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نشان می‌دهد که کارمندان شرکت برق برشنا (میترخوان‌ها) براساس حدس‌وگمان مقدار مصرف برق مشترکین را تعیین می‌کنند و در بیل‌های برق می‌نویسند.
این تحقیق که زیر نام «گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری دَ افغانستان برشنا شرکت» انجام شده، دیروز (شنبه، ۱۸ قوس) منتشر شد.

رئیس‌ جمهورغنی، بر ایجاد یک سیستم منسجم برق تأکید کرد

20qawss۳۰ قوس، ۱۳۹۶: جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری بعد از ظهر امروز به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

یافته‌های یک تحقیق: فسـاددرشرکت برشنـا بیداد می‌کند

dabssیک شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶: کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید یافته‌های آن نهاد نشان می‌دهد که در بخش‌های توزیع برق، توزیع میترهای سه فاز، صرفیه‌های برق و عواید شرکت برشنا فساد بیداد می‌کند.

S5 Box