میک در مطبوعات
  • Register

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

sep24 1۲۲ - سنبله - ۱۳۹۶ : جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

S5 Box