میک در مطبوعات
  • Register

۴۸۶ سفارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی به شکل کامل یا قسماً تطبیق گردیده اند

CEO۴ ثور، ۱۳۹۷:در دیدار خویش با رئیس اجرائیهٔ کشور جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله به‌ روز سه شنبه، کمیشنران کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) اظهار داشتند که از مجموع ۸۵۴ سفارش این کمیته به نهادهای مختلف دولتی و بین المللی تا کنون ۴۸۶ آن به شکل کامل و یا قسماً تطبیق گردیده اند.

اعضای کمیته همچنان در مورد بررسی‌های جاری این کمیته در مورد وزارت‌های داخله، خارجه، معادن، شورای ملی و ادارۀ حمایت از حاکمیت قانون در افغانستان (LOTFA) معلومات ارایه کردند. 
در این دیدار داکتر عبدالله عبدالله ضمن قدردانی از کارهای انجام شدهٔ کمیته، بر تداوم کار این کمیتۀ با حفظ اصل استقلالیت تاکید ورزید. رئیس اجرائیه همچنان افزود که حکومت از برنامه‌ها و فعالیت‌های مستقلانهٔ کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی حمایت می‌کند.

منبع: ریاست اجرائیه

S5 Box