میک در مطبوعات
  • Register

غالب: لوی څارنوالی در مورد بررسی پرونده قرضداران برشنا کوتاهی می کند

dabs01۱۸ اسد، ۱۳۹۷: مسوولان شرکت برشنا می گویند که شماری از قرضداران این شرکت را با دادستانی به هدف تحقیق و بررسی معرفی کرده اند، اما دادستانی پرونده های آنان را به گونه درست بررسی نمی کند.

وی تاکید می کند که در هفده ولسوالی چندین ولایت، پول صرفیه برق به علت نبود امنیت جمع آوری نمی شود. وی همچنان از حکومت می خواهد که امنیت این ولسوالی ها را تامین کند. وی به قرضداران شرکت برشنا هشدار می دهد که پس از این از سوی ارگان های امنیتی بازداشت خواهند شد.

سال گذشته کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری”میک” شرکت برشنا را متهم کرد که بیشتر از دوازده میلیارد افغانی را حیف و میل کرده و مدرک مصرف اش معلوم نیست.

رییس شرکت برشنا می گوید که دادستانی کل در مورد بررسی پرونده شماری زیادی از قرضداران این شرکت کوتاهی کرده است. رییس شرکت برشنا می گوی که در حال حاضر در هفده ولسوالی چندین ولایت کشور پول صرفیه برق به علت نبود امنیت، جمع آوری نمی شود.

رییس شرکت برشنا همچنان هشدار می دهد که پس از این قرضداران این شرکت از سوی ارگان های امنیتی بازداشت و زندانی خواهند شد.

رییس شرکت برشنا موجودیت فساد را در رده های پایان این شرکت می پذیرد و می گوید که به هدف مبارزه جدی علیه فساد اداره تدارکات این شرکت را لغو خواهند کرد.

منبع: تلویزیون نور

S5 Box