میک در مطبوعات
  • Register

میک: برای حل نواقصی ارزیابی شده در وزارت معارف تلاش‌های کافی انجام نشده‌است

azadi radio moe

۱۷ عقرب، ۱۳۹۷: کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با ضد فساد یا میک می‌گوید ارزیابی‌های آن‌ها در ربع دوم سال روان نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلف وزارت معارف برخی مشکلات و نواقص وجود دارد.

مداخله زورمندان در استخدام معلمان قراردادی در وزارت معارف، کمبود کتاب‌های درسی و معلمان مسلکی، نبود سوانح برخی معلمان، نبود پلان برای ساختمان‌های مکتب‌ها، مشکلات در روند استخدام و نبود شفافیت در منابع بشری و برخی موارد دیگر از چالش‌های است که مسئولین کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد به آن اشاره دارد.
حسین رضایی معاون بخش ارزیابی این کمیته روز سه شنبه در یک نشست به خبرنگارن گفت، در سه ماه دوم سال روان، نواقصی در ادارت مربوط وزارت معارف را ارزیابی و آن‌را با این وزارت شریک کرده، اما برای حل آن تلاش‌های کافی انجام نشده‌است.

او افزود:

"در جریان راپور ربع دوم به سفارش‌های ما به وزارت معارف به هیچ یک آن اقدام عملی به‌گونه لازم نشده‌است، از هشت پیشنهاد ما تنها ۲۵ درصد آن عملی شده‌است، در زمینه ۶ سفارش ما اصلاً هیچ اقدام نشده‌است، در ربع دوم، ما منابع بشری این وزارت را مطالعه کردیم، اما با تأسف که مشکلات موجود است."

این در حالیست که پیش از این نیز در زمینۀ موجودیت فساد و مدیریت ضعیف وزارت معارف انتقادهای مطرح شده‌است و هیئت حقیقت‌یاب که از سوی ولسی جرگه برای ارزیابی آن گماشته شده بود برخی از چالش‌ها و نواقص آن‌را تأیید کرده‌اند.

از سوی هم کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف گزارش کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با ضد فساد را تأیید می‌کند و می‌گوید که بر اساس پلان جدید استراتژیک این وزارت اقدام عملی برای حل مشکلات موجود آغاز شده و نتیجه خوب نیز داشته است.
او افزود:

"ما با آن‌ها در باره بحث‌های مطرح شده موافق هستیم و در زمینه عقب‌مانی ما برخی مواردی است که به امکانات زیاد، وقت، تشکیل و بودجه کافی ضرورت است."

آقای حقمل گفت که بر اساس پلان جدید وزارت معارف، روند ساخت مکاتب جدید پس از تصویب کابینه مسئولیت آن به دوش وزارت شهرسازی واگذار شده، پروسه استخدام از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به پیش برده می‌شود و برای چاپ کتاب بودجه در اختیار وزارت قرار گرفته و روند آن به سرعت به پیش می‌رود.

از سوی هم شماری از کارشناسان معارف می‌گویند که برای بهبود نظام معارف در افغانستان بسیاری چانس‌ها از دست رفته‌است.

عبدالجبار څپاند یکی از این کارشناسان می‌گوید، در مجموع حکومت، احزاب سیاسی و جامعه جهانی برای معارف افغانستان توجه لازم نکرده اند و باید تغییرات بینادی در این زمینه به‌وجود آید.

منبع: رادیو ازادی

S5 Box