میک در مطبوعات
  • Register

سوءمدیریت در وزارت معارف؛ «نیمی از آموزگاران توانایی تدریس ندارد، نمایندگان پارلمان در استخدام آن‌ها دخالت می‌کنند.»

etalat e roz moe۱۹ عقرب، ۱۳۹۷: کمتیه‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، روز ‌سه شنبه (۱۵عقرب) در یک نشست خبری، گزارش نظارتی‌اش را در مورد تطبیق سفارشات این کمتیه در وزارت معارف منتشر کرد.

این کمیته‌‌، سال گذشته نیز پس از تحقیق و بررسی، گزارشی را زیر عنوان «ارزیابی و آسیب‌پذیری فساد اداری در وزارت معارف» منتشر کرده بود که در آن ۱۱۳ مورد را در راستای بهبود مدیریت در وزارت معارف سفارش کرده بود. مسوولان این کمیته می‌گویند که بر اساس دومین گزارش نظارتی از وضعیت تطبیق سفارش‌ها، دریافته است که در ربع دوم امسال تنها دو سفارش از ۱۱۳ سفارش در حد‌۵۰ درصد و هشت سفارش دیگر در حدود ۲۵ درصد تطبیق شده است. اما در ربع اول سال، ۱۶سفارش از ۱۱۳ سفارش به گونه‌ی کامل تطبیق شده است.

روزنامه اطلاعات روز با مرور گزارش ۷۸ صفحه‌یی این کمیته دریافته که وزارت معارف به دلیل سومدیریت، در بخش‌های ارزیابی آموزگاران، شفافیت در استخدام، بازنشستگی کارمندان با مشکلات‌ جدی مواجه است.

«نیمی از آموزگاران توانایی تدریس ندارند»
در گزارش کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری آمده است که جدی‌ترین مشکل در وزارت معارف فساد در استخدام آموزگاران است.

این کمیته دریافته که بیشتر استخدام‌ها بر مبنای مداخلات افراد قدرتمند و رشوه‌ستانی ماموران وزارت معارف صورت می‌گیرد و به همین دلیل نیمی از آموزگاران در کشور، شرایط لازم تدریس را ندارند.

بر پایه‌ی این گزارش، مقام‌های وزارت معارف بنا به درخواست اعضای پارلمان با فرستادن مکتوبی به ریاست‌های معارف در ولایت‌ها، دستور استخدام و تبدیلی آموزگاران را خلاف قانون صادر می‌کند.

وزارت معارف نفوذ و مداخله‌ی نمایندگان پارلمان را بر روند استخدام معلمان به گونه‌ی مبهم تأیید کرده است.

منابع بشری؛ یکی از اداره‌های آسیب‌پذیر وزارت معارف
وزارت معارف بزرگترین نهاد دولتی در بخش استخدام کارمند در افغانستان است. این وزارت نزدیک به ۲۷۱ هزار و ۹۰۰ کارمند دارد که ۶۸درصد کارمندان خدمات ملکی دولت افغانستان را در بر می‌گیرد.

بر اساس گزارش کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، وزارت معارف ۱۶۸هزار و ۴۸۴ آموزگار و ۱۳۰ هزار و ۴۹ کارمند اداری و ۳۵ هزار و ۶۹۷ کارمند قرار دادی دارد.

اسناد تمامی این کارمندان را ریاست عمومی منابع بشری که ۳۴۰ کارمند دارد، بررسی و ارزیابی می‌کند. ریاست منابع بشری متشکل از دو آمریت و چند ریاست فرعی است. این ریاست، مسوولیت استخدام، ارتقای رتبه، ارتقای ظرفیت، طی مراحل سوانح و اسناد کارمندان وزارت معارف را به عهده دارد.

مهم‌ترین بخش مشکلات این ریاست، نداشتن آمار دقیق از کارمندانی است که بازنشسته می‌شوند.

در سال ۱۳۹۰ وزارت معارف اعلام کرد که سیستم مدیریت معلومات منابع بشری را به منظور دیجیتل‌سازی اسناد و سوانح کارمندان، ایجاد کرده که تمامی اسناد کارمندان را وارد سیستم می‌کند. اما بر اساس گزارش کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، تاکنون که هفت سال از ایجاد این سیستم می‌گذرد، ریاست منابع بشری وزارت ‌معارف از این سیستم به گونه‌ی درست آن کار نگرفته است.

در گزارش آمده که نام، مشخصات و اسناد ۱۷۷هزار و ۵۴۸ کارمند وزارت معارف درج این سیستم شده و اسناد نزدیک به ۳۰ هزار تن دیگر هنوز ثبت این سیستم نشده است. هم‌چنان افرادی در وزارت معارف حضور دارند که تاکنون هیچ‌گونه سوانح و سوابق کاری‌شان در این وزارت ثبت نشده است.

کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در گزارش خود گفته که عدم استفاده نادرست از این سیستم، زمینه‌ی فساد در ریاست منابع بشری وزارت معارف فراهم کرده است. در بخشی از این گزارش آمده: «فساد در ریاست منابع بشری وزارت معارف، نه تنها در بخش استخدام بلکه در حوزه‌ی ترفیع رتبه، انتقال معلمان از یک مکتب به دیگر مکتب، ارزیابی و عملکرد و تقاعد نیز وجود دارد.»

تا هنوز هشت هزار و ۸۴۲ بست در وزارت معارف خالی است. وزارت معارف تصمیم داشته که ۱۸۰۰ بست جدید تدریسی را ایجاد و کارمند جدید استخدام کند اما ریاست جمهوری تا هنوز آن را تأیید نکرده است. براساس گزارش کمیته‌ی نظارت و ارزیابی، بیشتر معلمانی که برای طی مراحل اسناد‌شان به ‌ریاست منابع بشری وزارت معارف مراجعه می‌کنند، برای اجرا شدن کارهای‌شان به کارمندان این وزارت رشوه می‌دهند.

در گزارش آمده که به دلیل عدم تطبیق سیستم مدیریت معلومات منابع بشری، روندهای منابع بشری بسیار پیچیده و طولانی است که حتا پرونده‌های برخی از آموزگاران در جریان طی مراحل گم می‌شود.

حسین رضایی، کارشناس در کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که از ۱۱۳ مورد سفارش ‌این کمیته ۱۶ سفارش در بخش استخدام آموزگاران، بهبود روش آموزش، ایجاد سیستم رسیدگی به شکایات، تهیه پلان مبارزه با فساد اداری در وزارت معارف و دیجیتل‌سازی شهادت‌نامه‌های فارغان صنف دوازده، تطبیق شده است.

کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف نیز می‌گوید این نهاد از گزارش کمیته‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادری، استقبال کرده و در راستای تطبیق سفارش‌های آن تلاش می‌کنند. آقای حمقل گفت که رهبری وزارت معارف ‌در راستای بهبود این نهاد توجه کرده و اکنون یک بخش از سفارش‌های کمته‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد را تطبیق کرده است. به گفته او ارزیابی و استخدام آموزگاران یک مشکل جدی است که پس از این، استخدام از سوی کمیسیون اصلاحاتی اداری صورت می‌گیرد و سطح تحصیلات هر معلم نباید پایین‌تر از صنف چهارده باشد. حمقل افزود که بعد از این همه ساله بر اساس قانون کار و خدمات ملکی ارزیابی کارکرد آموزگاران و تمام کارمندان وزارت معارف انجام می‌شود.

عملکرد معلمان ارزیابی نمی‌شود
بر اساس گزارش کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری، وزارت معارف نمی‌داند که چه تعداد از کارمندانش در جریان یک سال واجد شرایط بازنشستگی، ارتقای رتبه، ارتقای ظرفیت هستند.

کمیته‌ی نظارت و ارزیابی دریافته که بسیاری از آموزگارانی که باید شش سال قبل بازنشسته می‌شدند، هنوز هم مصروف تدریس هستند.

به گونه‌ی نمونه در ولایت هرات یک تعداد از آموزگاران چهار سال پیش مورد ارزیابی قرار گرفته اند ولی تا کنون از نتیجه‌ی آن خبر ندارند.

مسوولان ریاست منابع بشری وزارت معارف گفته‌اند که آن‌ها درحال نمونه‌گیری اند و هر سال به تعداد ۲۵۰۰ تا ۳ هزار کارمند را شناسایی و به بازنشسته سوق می‌دهد.

منبع: روزنامۀ اطلاعات روز

S5 Box