کمیته مشترک: بخش‌های خریداری، تدارکات و منابع بشری وزارت داخله از فساداداری آسیب پذیر است

MoI Ariana۷ حوت، ۱۳۹۷: کمیته‌ی مشترک مبارزه با فساد اداری خبرداده است که بخش‌های مربوط به استخدام، ترفیع، تقاعد، امکانات و وسایط وزارت داخله، در معرض فساد و استفاده‌ی سو از سوی مقام‌های دولتی و عضوهای پارلمان قرار دارد. این اداره خواهان پیاده‌شدن اصلاحات جدی در این بخش‌ها است.

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساداداری، امروز سه‌شنبه گزارش جدیدی از آسیب‌پذیری‌های وزارت امور داخله در پیوند به فساد اداری منتشر کرده‌ است.

بر بنیاد این گزارش، بخش‌های خریداری، تدارکات و منابع بشری این وزارت در معرض جدی فساد اداری قرار دارد.

این گزارش بربنیاد مصاحبه‌ها در ولایت‌های بلخ، هرات و کابل و همچنین بررسی قراردادها، تهیه شده است.

باری سلام، عضو کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در نشست امروز گفت: «در جریان یک سال گذشته تلاش‌هایی به هدف جلوگیری از فساد اداری در وزارت داخله صورت گرفته؛ ولی یافته های ما نشان می‌دهد که بخش‌های تدارکاتی، لوژستیکی و مدیریت منابع بشری وزارت داخله در خطر آسیب پذیری فساد قرار دارد.»

در این گزارش آمده است که مقام‌های دولتی به شمول عضوهای پارلمان در بخش‌های تدارکات وزارت امور داخله، به ویژه استفاده از موترها، دخیل اند.

کمیته‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به هدف آوردن اصلاحات جدی و مبارزه با فساد اداری در وزارت داخله یک بسته‌ی پیشنهادی که شامل ۷۲مورد سفارش می‌شود، نیز تهیه کرده است.

اجمل شاکر مسوول ارزیابی کمیته نظارت و ارزیابی فساد اداری در نشست امروز گفت: «لایحه وظایف کارمندان تدارکات و لوژستیک وزارت داخله باید تغییر کند تا قراردادها توسط یک نفر مدیریت نشود.»

این گزارش از ماه فبروری تا ماه اگست سال گذشته میلادی تهیه شده و شامل تغییر و تبدیل رهبری جدید در وزارت داخله نمی‌شود.

معاون سخنگوی وزارت داخله گفت که تلاش‌ها به هدف ریشه‌کن کردن فساد در وزارت داخله شدت پیدا کرده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله گفت: «ارزیابی نهادهای ملی و بین المللی برای رهبری وزارت داخله مهم است، ما مصمم به آوردن اصلاحات در این وزارت هستیم و سیستم های جدید در بخش های تدارکاتی و منابع بشری وزارت داخله در حال تطبیق است.»

این گزارش در حالی منتشر شد که رییس جمهورغنی دست کم دو سال پیش وزارت داخله را منبع اصلی فساد در کشور عنوان کرده بود.

در جریان دست کم دو سال گذشته بیش از دوصد جنرال در وزارت داخله به تقاعد سوق داده شده و در بخش‌های تدارکاتی آن نیز اصلاحاتی به وجود آمد.

منبع: تلویزیون ۱

http://www.zoofirma.ru/