میک در مطبوعات
  • Register

رییس اجراییه با اعضای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی دیدار نمود

october 20

۱ عقرب ۱۳۹۶: محترم دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با اعضای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در دفترکارش در قصر سپیدار دیدار نمود.

در این نشست اعضای کمیته یافته‌ها و پیشنهادات خویش را در گزارش این نهاد در باره آسیب پذیری وزارت معارف در برابر فساد به رییس اجراییه ارایه کردند.

در این نشست اعضا بخش‌های مختلف گزارش را با تاکید برپیشنهادات برای اصلاح و بهبود نظام تعلیمی به رییس اجراییه توضیح دادند.

در این نشست رییس اجراییه با حمایت از تلاش‌هایی این کمتیه برای مبارزه با فساد و اصلاحات در بخش‌های مختلف حکومت٬‌ پرسش‌ها و نگرانی‌های خویش را در باره گزارش با اعضای کمتیه در میان گذاشت و تاکید نمود تا گزارش‌های این کمیته با دقت و هدفمندی تهیه گردد تا حکومت و نهادهای کمک کننده را در روند اصلاحات یاری رساند.

اعضای کمیته همچنان در صحبت‌های خویش از همکاری وزارت معارف در تهیه گزارش ابراز خرسندی نمودند.

منبع: دفتر ریاست اجرائیه

S5 Box