میک در مطبوعات
  • Register

رئیس‌ جمهورغنی، بر ایجاد یک سیستم منسجم برق تأکید کرد

20qawss۳۰ قوس، ۱۳۹۶: جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری بعد از ظهر امروز به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

ابتدا، یما ترابی در مورد برنامۀ عمل در ادارات در راستای تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری معلومات داده گفت که در این‌مورد ما با ادارات مختلف در تماس هستیم که برخی وزارت‌خانه‌ها پلان‌های‌شان را با ما شریک نمود‌ه‌اند و طی نشست‌های مقدماتی، پیشرفت‌های خوبی به‌دست آمده‌است.

رئیس‌جمهورغنی در رابطه به‌موضوع مذکور گفت: وزارت‌های معارف و امور داخله که بیشترین مصرف را داشته‌اند، زیر تحلیل قرار دارند تا براساس اقدامات همه‌جانبه در بخش آوردن اصلاحات، وزارت‌های مربوط از وجود فساد پاک‌شوند و به نهادهای کارآمد مبدل گردند.

در ادامه، روی مشاهدات پیرامون مرکز عدلی و قضایی مبتنی بر سند استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به‌گونه همه‌جانبه بحث شد و دستاوردهای اخیر این نهاد در عرصۀ حاکمیت قانون، مورد ستایش قرار گرفت.

اشتراک‌کننده‌گان تأکید کردند که باید از دستاوردهای مرکز عدلی و قضایی حمایت همه‌جانبه شود و نیز حکومت جهت تأمین امنیت این مرکز و کارمندان آن، اقدامات اساسی را روی‌دست گیرد.

جلسه، فیصله کرد که تدابیر لازم برای تأمین امنیت مرکز عدلی و قضایی روی‌دست گرفته‌شود. استاد محمدسرور دانش معاون رئیس‌جمهور، سیدیوسف حلیم قاضی‌القضات و رئیس ستره‌محکمه و محمدفرید حمیدی لوی‌څارنوال کشور درخصوص موضوع یادشده، صحبت کردند.

در بخش دیگر جلسه، آقای باری سلام گزارش کمیته ارزیابی و نظارت علیه فساد اداری( میک) را در رابطه به آسیب‌شناسی فساد اداری در ادارۀ دافغانستان برشنا شرکت به جلسه ارائه کرد و خاطرنشان نمود که این ارزیابی ساختار حقوقی، مدیریت شرکت، ساختار تشکیلاتی، سیستم مدیریت منابع بشری، سیستم مدیریت وجوه تمویل‌کننده‌گان، میکانیزم سمع شکایات، پروسۀ توزیع برق، نظارت داخلی و بیرونی و پالیسی مبارزه با فساد اداری را در آن نهاد، در بر می گیرد.
هم‌چنان دراین مورد اضافه‌شد که ساختار حقوقی برشنا شرکت با قانون تنظیم خدمات انرژی برق در تضاد است و مدیریت این شرکت نیز دارای مشکلات خاص می‌باشد. در ارزیابی یادشده، پیشنهادات مشخص جهت حل مشکلات مطرح شده است.

پیشنهادات عمدۀ که در بخش ارزیابی یاشده ارائه شده است، تعدیل اساس‌نامه و سایر اسناد تقنینی برشنا شرکت، وضع و تصویب یک قانون جداگانه برای شرکت‌های دولتی، تفکیک و جداسازی اعضای مجمع سهام‌داران و هیئت مدیرۀ برشنا شرکت، بازنگری تشکیل این نهاد، طرح و تدوین پالیسی مبارزه با فساد و جلوگیری از کمیشن‌کاری می‌باشد.

امان‌الله غالب رئیس برشنا شرکت، در رابطه به‌گزارش کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری صحبت کرده گفت که با بخشی از این گزارش موافق است و گزارش آن نهاد، مشکلات خاص خود را نیز دارد.

وی گفت که مصاحبه جهت تحقیق با کارمندان پائین‌رتبه برشنا شرکت صورت گرفته‌است و دقیق نمی‌باشد، هم‌چنان در بخش‌های مختلف گزارش، معیارهای واقعی درنظر گرفته نشده‌است.

وی افزود که ما روی اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در برشنا شرکت کار می‌نماییم و نیز به شکایات مردم رسیدگی صورت می‌گیرد. وی تأکید کرد که برای نخستین‌بار، این اداره موفق به جمع‌آوری عواید به شکل موثر آن شده‌است.

استاد محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور در این‌مورد صحبت کرد و از گزارش میک استقبال نموده‌گفت که افکار عمومی نیاز دارند تا در جریان معلومات دقیق برشنا شرکت قرار گیرند. وی افزود که برشنا شرکت، دارای مشکلات و خلاها می‌باشد که اقدامات اساسی می‌تواند مشکلات آن را برطرف ‌سازد.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی درابطه به موضوع یادشده گفت: ما از گزارش میک استقبال می‌کنیم و افزود که این نهاد می‌تواند با حفظ استقلالیت کامل در هم‌کاری با ادارات، روی گزارشات کار نماید و این شیوه در آوردن اصلاحات موثر واقع می‌شود.

رئیس‌جمهور کشور بیان‌داشت که قانون در رابطه به فعالیت برشنا شرکت نیاز به‌تغییر دارد و قانون فعلی پاسخ‌گو نمی‌باشد. وی تأکید کرد که باید تفکیک واضح میان سهام‌داران و هیئت مدیره به‌وجودآید.

رئیس‌جمهور تأکید ورزید که مسایل قانونی مربوط به ‌شرکت برشنا، زیر نظر استاد محمدسرور دانش مورد بحث قرار گیرد و نیز کمیتۀ جداگانه روی‌ ساختارها کار کنند. وی هدایت داد تا طی چهارهفته، گزارش جامع را در رابطه به اصلاحات، ترتیب و ارائه نماید.

رئیس‌جمهورغنی اظهار داشت که ساختار کاری برشنا شرکت باید بازنگری و واضح گردد. وی گفت که باید روی مدل مشخص کار شود تا ضمن جلوگیری از ضایعات برق، عواید به خوبی جمع‌آوری شود و به مشکلات، راه‌های حل مناسب جستجو گردد.

رئیس‌جمهور از روند کار کمپنی‌های مشورتی که با برشنا شرکت کار می‌نمایند ابراز نارضایتی نموده و به نقش مثبت این کمپنی‌ها در آینده، تأکید کرد.

رئیس‌جمهور کشور افزود که افغانستان در گذشته به ۹ جزیرۀ برق تقسیم شده‌بود که اکنون نیاز است تا یک سیستم برق متمرکز ایجاد شود. وی گفت که هدف ما این است تا افغانستان را به مرکز انتقال برق مبدل سازیم.

منبع: دفتر ریاست جمهوری

S5 Box