زندگینامۀ اعضای کمیتۀ نظارت و ارزیابی(MEC)

سلام، به عنوان فعال مدنی‌ شناخته‌ شده، در بیش از ۵۰ نشست بین‌المللی از جمله کنفرانس بنِ دوم ۲۰۱۱ و کنفرانس لندن ۲۰۱۴ به نماینده‌گی از جامعهٔ مدنی افغانستان شرکت و سخنرانی کرده و از دست‌آوردها و پیشرفت‌های دموکراتیک درافغانستان دفاع کرده است. افزون بر این او پیکارهای بزرگ مدنی همچون راهپیمایی فرخنده و قضیهٔ قربانیان تجاوزجنسی در پغمان را رهبری و مدیریت نموده است. آقای سلام بیش از یک دهه در ایجاد و تقویت نهادهای گوناگون مدنی از جمله شبکهٔ جامعهٔ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اتحادیهٔ‌ ملی ژورنالستان افغانستان، کمیتهٔ مصؤنیت خبرنگاران، گروه مشترک کاری نهادهای جامعهٔ مدنی و چندین نهاد دیگر نقش عمده و تأثیرگذار داشته است.

هیلینه ملکیار: در زمینۀ دولت سازی و توسعۀ سیاسی در افغانستان به عنوان یک شخصیت اکادمیک، کارشناس  امور ملی وبین المللی برای مدت بیش از دو دهه کار کرده است. در حالی که تحقیقات علمی وی روی تأریخ دولت سازی و عصری سازی در افغانستان متمرکز بوده است، کار موصوفه از سال ۱۳۸۰ بدینسو دربر گیرنده تأمین روابط حکومت مرکزی، ظرفیت سازی نهاد های محلی و برخی از پروژه های توسعوی برای سازمان های بین المللی چون برنامۀ توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، هیئت معاونت سازمان ملل متحد (UNAMA) و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID)، بوده است . علاوه بر آثار و نوشته های علمی اولیه او که در ژورنال ها و نشریه های علمی منتشر شده است، در سال های اخیر، خانم ملکیار مصروف نوشتن مقالات تحلیلی پیرامون موضوعات مربوط به امور جاری افغانستان برای الجزیره، واحد اطلاعات اقتصادی (EIU)، رادیوی آزاد اروپا / رادیو آزادی و تعدادی  دیگری از وبسایت های رسانه یی بوده است. وی کار دوکتورای خویش را تکمیل نموده و دارای مدرک ماستری در  مطالعات شرق میانه و مطالعات اسلامی از دانشگاه نیویورک میباشد. او دارای مدرک لیسانس در همین عرصه از دانشگاه آریزونا است.